Święta Rita z Cascia

Święta Rita z Cascia

Święta Rita z Cascia - Nowenny, Różaniec i inne modlitwy Modlitwy w aplikacji: - Różaniec ze Św. Ritą - Nowenna do Św. Rity - dwie wersje - TRIDUUM DO ŚWIĘTEJ RITY - Litania do świętej Rity - Modlitwa o przezwyciężenie pokus i trudności - Modlitwa do św. Rity w sprawach beznadziejnych - Krótkie wezwanie do świętej Rity - Codzienna modlitwa ku czci św. Rity - Dopomóż mi nieść mój krzyż - Koronka do św. Rity - Modlitwa o wyproszenie, za przyczyną świętej Rity, łaski w sytuacjach beznadziejnych - Modlitwa błagalna za wstawiennictwem św. Rity - Modlitwa dla tych, którzy nie mogą mieć dzieci - Modlitwa dla tych, którzy są pełni bólu - Modlitwa do św. Rity - Modlitwy do św. Rity w beznadziejnych przypadkach - Modlitwa dziecka - Modlitwa dziękczynna - Modlitwa małżonki - Modlitwa matki - Modlitwa o pokój w rodzinie Holy Rita of Cascia - Novena, Rosary and other prayers Prayer in the application: - Rosary with St. Rita - Novena to St. Rita - Two versions - Triduum TO THE HOLY RITY - Litany of the Holy Rita - Prayer to overcome temptations and difficulties - Prayer to Saint. Rita matters hopeless - Short call for holy Rita - Daily prayer in honor of St. Rita - Help me to carry my cross - The Chaplet of St.. Rita - Prayer to implore, through the intercession of the holy Rita grace in hopeless situations - The prayer of supplication for the intercession of St. Rita - Prayer for those who can not have children - Prayer for those who are full of pain - Prayer to Saint. Rita - Prayer to Saint. Rita in hopeless cases - Prayer of the child - Prayer of Thanksgiving - Prayer wife - Prayer mother - Prayer for peace in the family

Recommended apps