Piramit Kelime Avı Oyunu

Piramit Kelime Avı Oyunu

Her seferinde rastgele oluşturulmuş piramitler ve her seferinde birbirinden farklı kelimeler. Benzersiz bir kelime avı uygulaması ile alışılmışın dışına çıkarak farklı boyutlardaki piramit panolarda kelime arayın. Kelime türetme konusunda ne kadar yeteneklisin? Peteklerle oluşturulmuş farklı boyutlardaki harf piramitleri seni bekliyor. İnternet gerektirmeyen, geniş harf yelpazesiyle 3 harflilerden 11 harflilere kadar çok sayıda kelime türetebileceğiniz bir oyun. Her seferinde birbirinden farklı oluşumlarla karşılaşırsınız. Tamamen kendi becerinizi ortaya koymalısınız, çünkü piramit kelime avının herhangi bir yerde yardımcısı yok. Parmağınızı harfin üzerine koyun ve 3 harfliden 11 harflilere kadar kelime oluşturacak şekilde komşu hücrelere kaydırın. Oluşturduğunuz veya bulduğunuz kelimedeki harf sayıları kadar puan toplarsınız. Bu nedenle uzun kelimelere öncelik vermeniz faydalı olabilir. Tüm piramit boyutlarına ulaştığınızda artık size en uygun büyüklükteki piramit ile on binlerce kelime oluşturabilirsiniz. Oyunumuz 2 farklı ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde piramidin içine gizlenmiş kelimeler liste halinde verilir ve piramit içinden bu kelimeleri bulmanız gerekir. Ekranın alt bölümünde yer alan kelimeleri buldukça, bulduğunuz kelimeler listeden silinecektir. Bu bölümde daha yüksek katlı piramitlerin kilidini açmak için kelimelerin en az %90'ını bulmanız gerekecek. Alabileceğiniz toplam puan kadar saniye cinsinden süreniz olacak. Oyunda hızlanmak ve kelimeleri tanımak için ideal. İkinci bölümde ise piramidin içine gizlenmiş kelimeleri bulmanız istenmektedir. Bu bölümde harflere odaklanarak mümkün olduğunca fazla kelime türetmeye çalışmalısınız. Ne kadar kelime avlarsanız, puanınız o kadar yükselir. Bu bölümde ekranın alt bölümünde kaç harfli kelimeden kaçar tane olduğu yazmaktadır. Kelimeleri buldukça burada yer alan kelime sayıları azalacaktır. Hepsini bulana kadar devam edin. Bu bölümde, sonraki piramidin kilidini açmak için, alınabilecek toplam puanın en az yarısını almanız gerekmektedir. Uzun kelimelere odaklanın veya kısa kelimeleri çok hızlı bir şekilde oluşturun. Uygulamamız ailece oynayabileceğiniz yaklaşık 50 bin kelime içermektedir. Buna rağmen uygulamamızda bulunmayan ama olması gerektiğini düşündüğünüz kelimeler varsa bunları bize e-posta adresimiz üzerinden yazabilirsiniz. Aynı şekilde, uygulamamızdan çıkarılması gerektiğini düşündüğünüz kelimeleri de yine bize e-posta adresimiz üzerinden yazabilirsiniz. Başarılar ve iyi eğlenceler... Randomly generated pyramids each time and different words each time. Search for words in pyramid boards of different sizes by going out of the ordinary with a unique word-hunting app. How talented are you in word derivation? Different sizes of letter pyramids are waiting for you. It is a game where you can derive a lot of words from 3 letters to 11 letters with a wide range of letters that do not require the Internet. Each time you encounter different formations. You must bring your own skill, because the pyramid word hunt has no helper anywhere. Place your finger on the letter and slide it to neighboring cells to form words from 3 to 11 letters. You collect points as much as the number of letters in the word you create or find. Therefore, it may be helpful to give priority to long words. When you reach all the pyramid dimensions, you can create tens of thousands of words with the most suitable pyramid. Our game consists of 2 main sections. In the first chapter, the words hidden in the pyramid are listed and you must find these words in the pyramid. As you find the words at the bottom of the screen, the words you found will be deleted from the list. In this section you'll have to find at least 90% of the words to unlock higher-level pyramids. You will have time in seconds, up to the total points you can get. Ideal for accelerating in the game and getting to know the words. In the second part, you are asked to find the words hidden in the pyramid. In this section you should try to derive as many words as possible by focusing on the letters. The more words you hunt, the higher your score. In this section, how many letters are written in the lower part of the screen. As you find the words, the number of words here will decrease. Continue until you find them all. In this section, you must take at least half of the total score that can be taken to unlock the next pyramid. Focus on long words or create short words very quickly. Our application contains about 50 thousand words that you can play with the family. However, if you do not have the words that you think we should be, but you can write them to us via our e-mail address. Likewise, you can also write us the words you think should be removed from our application via our e-mail address. Achievements and good fun ...

Recommended apps