Lise Uluslararası İlişkiler

Lise Uluslararası İlişkiler

Lise Seçmeli Uluslararası İlişkiler Ders NotuDeğerli ortaöğretim öğrencileri bu programda seçmeli ders olan Uluslararası İlişkiler konuları basit ders notu şeklinde hazırlanmıştır. Cep kitabı aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:1. Uluslararası İlişkilere Giriş2. Uluslararası İlişkilerde Aktörler Ve Aktörlerin İlişki Türleri3. Uluslararası İlişkilerin Tarihsel Gelişimi4. Dış Politika5. Uluslararası Örgütler6. Uluslararası Sorunlar7. Türkiye'nin Dış Politikası

Recommended apps