Guix. Elements Acció Educativa
PEGI 3

Guix. Elements Acció Educativa

La revista Guix desenvolupa una tasca divulgativa entre el professorat de qualsevol àrea educativa, identificant-se amb una línia de reflexió plural i oberta. És una eina professional de coneixement, comunicació i acció, que permet estar al dia i resoldre els problemes pràctics i teòrics a l’aula.

Recommended apps