Farmaguia
PEGI 3

Farmaguia

screenshotscreenshotscreenshotscreenshotscreenshot

English -------- Find your nearest open pharmacy and details of 24-hour duty pharmacies in the province of Barcelona. With this pharmacy search app you can also find out what services each pharmacy offers (personalized medicine dosing service, pharmaceutical compounding, homeopathy and herbal medicine, programmes for quitting smoking, fast HIV testing, etc.). Farmaguia finds the nearest open pharmacy to you from more than 2,200 pharmacies in Barcelona to look after your health and wellbeing. Català ------- Troba la farmàcia oberta més propera i les farmàcies de guàrdia quan ho necessitis, a la província de Barcelona. A través d’aquest localitzador de farmàcies, també podràs saber els serveis que t’ofereix cada farmàcia (Servei Personalitzat de Dosificació, formulació magistral, homeopatia i fitoteràpia, deshabituació tabàquica, test ràpid del VIH, etc.). Farmaguia localitza la farmàcia oberta més propera entre les més de 2.200 farmàcies de Barcelona per tenir cura de la teva salut. Español -------- Encuentra la farmacia más cercana y las farmacias de guardia cuando las necesites, en la provincia de Barcelona. A través de este localizador de farmacias también podrás saber los servicios que te ofrece cada farmacia (Servicio Personalizado de Dosificación, formulación magistral, homeopatía y fitoterapia, deshabituación tabáquica, test rápido del VIH, etc.). Farmaguia localiza la farmacia abierta más cercana entre las más de 2.200 farmacias de Barcelona para cuidar tu salud.

Recommended apps