Catalonia Today
PEGI 3

Catalonia Today

Catalonia Today is a monthly English language that presents the current political, economic, cultural and sports events in Catalonia English speakers. An excellent means to know us better citizens of the world so when we visit for business affairs, employment or tourism when they maintain ties with our country from their place of residence. Catalonia Today is also an ideal publication for the Catalans who want to learn more English. Catalonia Today és un mensual en llengua anglesa que presenta l'actualitat política, econòmica, cultural i esportiva de Catalunya als angloparlants. Un mitjà excel.lent perquè ens coneguin millor els ciutadans d'arreu del món tant quan ens visiten per afers de negocis, de treball o de turisme com quan volen mantenir els vincles amb el nostre país des del seu lloc de residència. Catalònia Today és també una publicació ideal per als catalans que volen conèixer millor la llengua anglesa.