BiQ

BiQ

- Søg i Danmarks største erhvervsdatabase - BiQ. - Få overblik over dansk erhvervslivs direktioner, bestyrelser, regnskaber, nøgletal, netværk og meget mere. - Find kunder og samarbejdspartnere på farten. - Få indblik og overblik - Prøv den udvidede version af databasen på www.BiQ.dk gratis i 7 dage! - Brug BiQ til kundescreening, regnskabscheck og som salgsværktøj. - Få adgang til en række unikke funktioner bl.a. personnetværk, visuelle ejerforhold, overvågning, nøgletal og meddelelser fra Statstidende. - BiQ opdateres dagligt med informationer fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Statstidende, Erhvervs- og Boligstyrelsen og en lang række andre kilder. - Search the largest commercial database - BiQ. - Get an overview of Danish business managements, boards of directors, financial statements, financial ratios, networking and more. - Find customers and partners on the move. - Get insight and overview - Try the advanced version of the database on www.BiQ.dk free for 7 days! - Use BiQ to customer screening, financial checks and as a sales tool. - Get access to a number of unique features including personal networks, visual ownership, monitoring, indicators and messages from the Gazette. - BiQ updated daily with information from the Danish Commerce and Companies Agency, Official Gazette, Commerce and Housing Agency and a variety of other sources.

Recommended apps